На 02. IX. 1991г. с тържествен водосвет от отец Александър е открита ДГ "Надежда" в гр.Асеновград. Дългоочакваното събитие е уважено от много гости: културни дейци, родители, колеги, спонсори.
          Основна цел , стояща пред нас е осигуряване условия за оптимално психо-физическо развитие на всяко дете, пълноценна социализация и адекватна подготовка за училище.
          Капацитетът на детската градина е 100 деца, разпределени по групи от I до III и ПГ, съобразно възрастовите особености. От 2001г. към детското заведение съществува база в с.Козаново с група от 22 места.
          С голям ентусиазъм, желание и отговорност ДГ"Надежда" отбеляза през годините своите 5 , 10 , 15 годишнини. Те получиха широк отзвук сред обществеността, благодарение на местните медии, които с удоволствие излъчваха и отбелязваха събитията. Натрупаният богат опит дава самочувствие на педагогическия екип и желание за постигане на още по-високи резултати във възпитателно-образователния процес.
Ти вярваш, че вълшебства има
и тоя свят тъй шарен ти изглежда -
Добре дошъл, във детската градина
с най-хубавото име - "Надежда" !
[Copyright © 2011 · www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved][Webmaster]
11 5 2